آخرین اخبار مدارس


10 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

25 دیدبستان دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آباندبستان پسرانه سما

22 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مرادو

محمد علی آزادیخواه

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هزار نکته

دیوید فلدمن

پرسش و پاسخ

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه ی ما همین بود

محمد میر کیانی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

90 افسانه برای نوجوانان

یوسف قوجق .پاک.دزفولی .خسرو

افسانه و داستان

دبستان دخترانه سما

مجموعه 15جلدی کتابهای زنگ شادی

فهیمه سید ناصری

سرگرمی-آموزشی

دبستان دخترانه سما

قصه های من و بابام 3 جلدی

اریش ازر

داستانی آموزنده

دبستان دخترانه سما

بازی میکنیم یاد میگیریم

پاتریشا وات هاوس

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تنور و داستان های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی

داستان

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جزیره های دور افتاده

آنیتا گانری

جزیره ها

دبستان دخترانه سما

مجموعه 12 جلدی احساس های تو

برایان موزس

ادراک در کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عاطفه مکی آبادی - معاون پرورشی

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: انجمن اولیا مربیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: طرح قرآن در سما

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: عوامل اجرایی طرح قرآن در سما

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: انجمن اولیا مربیان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

اطهره ملک پور افشار

مسابقه: عوامل اجرایی طرح قرآن در سما

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان ابتدایی دوره دوم

مسابقه: سرود محلی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كاميار ضيغمي

1388/05/24

دبستان پسرانه سما

كارن صفاري

1391/05/25

دبستان پسرانه سما

اميرمنصور مسجل

1391/05/23

دبستان پسرانه سما

كسري رحيمي صادق

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

كيانا كاظمي

1389/05/28

دبستان دخترانه سما

ملينا دست مزد

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

حسين پورخسرواني

1390/05/30

دبستان دخترانه سما

ساغر ملك پورافشار

1387/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرسينا خواجوئي نژاد

1389/05/26

دبستان پسرانه سما

امين تقي زاده

1389/05/28

دبستان دخترانه سما

پارميدا افشارجهانشاهي

1390/05/28

دبستان دخترانه سما

ملينا مكي آبادي

1391/05/31

دبستان دخترانه سما

آيلين طاهري

1390/05/30