آخرین اخبار مدارس


18 مرداددبستان پسرانه سما

14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایش های مور مور کننده

نیک آرنولد

علوم -آزمایشها ـلطیف

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هزار نکته

دیوید فلدمن

پرسش و پاسخ

دبستان پسرانه سما

مرادو

محمد علی آزادیخواه

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه ی ما همین بود

محمد میر کیانی

داستان

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

90 افسانه برای نوجوانان

یوسف قوجق .پاک.دزفولی .خسرو

افسانه و داستان

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تنور و داستان های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی

داستان

دبستان دخترانه سما

داستان های 5 دقیقه ای برای بچه ها

فیونا واترز

داستان های کوتاه

دبستان پسرانه سما

قصه های امیر علی

امیر علی نبویان

داستانی

دبستان دخترانه سما

قصه های من و بابام 3 جلدی

اریش ازر

داستانی آموزنده

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز مثل های ما

محمد میر کیانی

ضرب المثل های ایرانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عربی

مسابقه: تاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عرفانه سیرجانی

مسابقه: تاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شقایق پورعلی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانیه صادقی

مسابقه: تاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منصوره پور امینایی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نغمه شهبا

مسابقه: تاتر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ملیکا دستمزد

مسابقه: انشا صلح و دوستی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرانک محمدی

مسابقه: تاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سعیده تقی رحمتی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بلوردی

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین خواجویی

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا مکی آبادی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره نصرت آبادي

1380/06/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ندا علي بيگي نژاد

1381/06/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن آتش افروز

1381/06/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نغمه شهبا

1380/06/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم آفرين

1380/06/10

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد طغرلي

1387/06/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خداپرست

1381/06/11