آخرین اخبار مدارس


27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

11 بهمندبستان دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه ی ما همین بود

محمد میر کیانی

داستان

دبستان دخترانه سما

داستان های 5 دقیقه ای برای بچه ها

فیونا واترز

داستان های کوتاه

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

بازی میکنیم یاد میگیریم

پاتریشا وات هاوس

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تنور و داستان های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هزار نکته

دیوید فلدمن

پرسش و پاسخ

دبستان دخترانه سما

قصه های من و بابام 3 جلدی

اریش ازر

داستانی آموزنده

دبستان دخترانه سما

مجموعه 15جلدی کتابهای زنگ شادی

فهیمه سید ناصری

سرگرمی-آموزشی

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

شما هم هنرمندید

جودی بالجین

سرگرمی-آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز مثل های ما

محمد میر کیانی

ضرب المثل های ایرانی

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسدی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا زین الدینی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه زید آبادی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا نورمندی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند بیگ

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صفي جهانشاهي

1382/05/02

دبستان دخترانه سما

سحر تدين

1388/05/01

دبستان دخترانه سما

درسا شيرزادزيدآبادي

1387/05/08

دبستان دخترانه سما

ياسمين زهرا محمودآبادي

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل سلجوقي

1385/05/01

دبستان دخترانه سما

آينازسادات حسيني

1389/05/05

دبستان دخترانه سما

سپيده جهانشاهي

1386/05/02