آخرین اخبار مدارس


12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

11 بهمندبستان دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 دیدبستان دخترانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه ی ما همین بود

محمد میر کیانی

داستان

دبستان دخترانه سما

مجموعه 12 جلدی احساس های تو

برایان موزس

ادراک در کودکان

دبستان دخترانه سما

شما هم هنرمندید

جودی بالجین

سرگرمی-آموزشی

دبستان دخترانه سما

داستان های 5 دقیقه ای برای بچه ها

فیونا واترز

داستان های کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایش های مور مور کننده

نیک آرنولد

علوم -آزمایشها ـلطیف

دبستان دخترانه سما

بازی میکنیم یاد میگیریم

پاتریشا وات هاوس

آموزشی

دبستان پسرانه سما

قصه های امیر علی

امیر علی نبویان

داستانی

دبستان پسرانه سما

مرادو

محمد علی آزادیخواه

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تنور و داستان های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جزیره های دور افتاده

آنیتا گانری

جزیره ها

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند بیگ

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا زین الدینی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا نورمندی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسدی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه زید آبادی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم افزون

1382/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حسنيه عمادآبادي

1382/03/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عرب

1382/03/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل پوررضاقلي

1388/03/08

دبستان پسرانه سما

داوود دياني

1386/03/08