آخرین اخبار مدارس


27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

11 بهمندبستان دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایش های مور مور کننده

نیک آرنولد

علوم -آزمایشها ـلطیف

دبستان پسرانه سما

مرادو

محمد علی آزادیخواه

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز مثل های ما

محمد میر کیانی

ضرب المثل های ایرانی

دبستان دخترانه سما

مجموعه 12 جلدی احساس های تو

برایان موزس

ادراک در کودکان

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

داستان های 5 دقیقه ای برای بچه ها

فیونا واترز

داستان های کوتاه

دبستان پسرانه سما

قصه های امیر علی

امیر علی نبویان

داستانی

دبستان دخترانه سما

مجموعه 15جلدی کتابهای زنگ شادی

فهیمه سید ناصری

سرگرمی-آموزشی

دبستان دخترانه سما

شما هم هنرمندید

جودی بالجین

سرگرمی-آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جزیره های دور افتاده

آنیتا گانری

جزیره ها

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تنور و داستان های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه زید آبادی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا زین الدینی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسدی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا نورمندی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند بیگ

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيوا نورمندي پور

1382/06/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند بيگ

1382/06/25

دبستان پسرانه سما

ياسين رضائي لري

1388/06/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا اسكندري

1383/06/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژادحيدري

1383/06/31

دبستان پسرانه سما

محمدحسين بلوردي

1388/06/28

دبستان پسرانه سما

حسين عباسلو

1386/06/26

دبستان دخترانه سما

يسنا افشارزيدآبادي

1388/06/25