آخرین اخبار مدارس


12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

11 بهمندبستان دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 دیدبستان دخترانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه ی ما همین بود

محمد میر کیانی

داستان

دبستان دخترانه سما

قصه های من و بابام 3 جلدی

اریش ازر

داستانی آموزنده

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایش های مور مور کننده

نیک آرنولد

علوم -آزمایشها ـلطیف

دبستان پسرانه سما

قصه های امیر علی

امیر علی نبویان

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جزیره های دور افتاده

آنیتا گانری

جزیره ها

دبستان دخترانه سما

مجموعه 12 جلدی احساس های تو

برایان موزس

ادراک در کودکان

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

داستان های 5 دقیقه ای برای بچه ها

فیونا واترز

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما

شما هم هنرمندید

جودی بالجین

سرگرمی-آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

90 افسانه برای نوجوانان

یوسف قوجق .پاک.دزفولی .خسرو

افسانه و داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هزار نکته

دیوید فلدمن

پرسش و پاسخ

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا زین الدینی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نژاد حیدری

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند بیگ

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسدی

مسابقه: دو ومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا نورمندی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساينا زين

1382/01/11

دبستان دخترانه سما

رقيه رفعتي نصرت آبادي

1387/01/10

دبستان دخترانه سما

پريا محمودآبادي

1385/01/10

دبستان دخترانه سما

نرگس ملكي

1385/01/12

دبستان دخترانه سما

ضحي ضابطي

1388/01/10