آخرین اخبار مدارس


12 بهمندبستان پسرانه سما

11 بهمندبستان دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 دیدبستان دخترانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه ی ما همین بود

محمد میر کیانی

داستان

دبستان پسرانه سما

مرادو

محمد علی آزادیخواه

داستانی

دبستان دخترانه سما

شما هم هنرمندید

جودی بالجین

سرگرمی-آموزشی

دبستان پسرانه سما

قصه های امیر علی

امیر علی نبویان

داستانی

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

داستان های 5 دقیقه ای برای بچه ها

فیونا واترز

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما

قصه های من و بابام 3 جلدی

اریش ازر

داستانی آموزنده

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تنور و داستان های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی

داستان

دبستان دخترانه سما

بازی میکنیم یاد میگیریم

پاتریشا وات هاوس

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایش های مور مور کننده

نیک آرنولد

علوم -آزمایشها ـلطیف

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هزار نکته

دیوید فلدمن

پرسش و پاسخ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدطاها حاج محمدي

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

رقيه صادقي

1387/12/06

دبستان دخترانه سما

فرناز شاهدادي

1387/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سالاري

1382/12/06

دبستان پسرانه سما

صدرا برداره

1387/12/05

دبستان پسرانه سما

آرين معين الديني

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

رونيا حاج محمدي

1387/12/02