آخرین اخبار مدارس


10 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

25 دیدبستان دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آباندبستان پسرانه سما

22 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه ی ما همین بود

محمد میر کیانی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تنور و داستان های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هزار نکته

دیوید فلدمن

پرسش و پاسخ

دبستان پسرانه سما

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانی

دبستان پسرانه سما

مرادو

محمد علی آزادیخواه

داستانی

دبستان پسرانه سما

قصه های امیر علی

امیر علی نبویان

داستانی

دبستان دخترانه سما

مجموعه 15جلدی کتابهای زنگ شادی

فهیمه سید ناصری

سرگرمی-آموزشی

دبستان دخترانه سما

شما هم هنرمندید

جودی بالجین

سرگرمی-آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایش های مور مور کننده

نیک آرنولد

علوم -آزمایشها ـلطیف

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز مثل های ما

محمد میر کیانی

ضرب المثل های ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

90 افسانه برای نوجوانان

یوسف قوجق .پاک.دزفولی .خسرو

افسانه و داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جزیره های دور افتاده

آنیتا گانری

جزیره ها

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: طرح قرآن در سما

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: انجمن اولیا مربیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اطهره ملک پور افشار

مسابقه: عوامل اجرایی طرح قرآن در سما

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان ابتدایی دوره دوم

مسابقه: سرود محلی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: عوامل اجرایی طرح قرآن در سما

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عاطفه مکی آبادی - معاون پرورشی

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهره سیرجانی

مسابقه: انجمن اولیا مربیان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ملينا مكي آبادي

1391/05/31

دبستان پسرانه سما

اميرسينا خواجوئي نژاد

1389/05/26

دبستان پسرانه سما

كاميار ضيغمي

1388/05/24

دبستان دخترانه سما

پارميدا افشارجهانشاهي

1390/05/28

دبستان دخترانه سما

آيلين طاهري

1390/05/30

دبستان پسرانه سما

امين تقي زاده

1389/05/28

دبستان پسرانه سما

حسين پورخسرواني

1390/05/30

دبستان پسرانه سما

كارن صفاري

1391/05/25

دبستان دخترانه سما

كيانا كاظمي

1389/05/28

دبستان پسرانه سما

كسري رحيمي صادق

1390/05/23

دبستان پسرانه سما

اميرمنصور مسجل

1391/05/23

دبستان دخترانه سما

ملينا دست مزد

1388/05/25

دبستان دخترانه سما

ساغر ملك پورافشار

1387/05/30